Gimo bruks arbetares sjuk- och begravningskassa

 

 

 

 

 

ARKIVFÖRTECKNING

 

         
  Gimo bruks arbetares sjuk- och begravningskassas handlingar är en del av Gimo-Österby bruks AB:s arkiv. För mer information, klicka på länken "Till Gimo bruks arbetares sjuk- och begravningskassas historik/arkivinfo" till vänster.  
         

 

Fack

Nr

 

 

 

     

 

 

146

1

Anteckningslista för ingående medlemmar vid föreningens början 1899

Protokoll vid första ordinarie sammanträdet 9/12-1899

Lista över månadsinbetalningar 1899-1900

Revisionsberättelser 1899 och 1900

 

 

     

 

 

146

2

Stadgar, daterade 18/11-1899

Protokoll hållet  vid konstituerande föreningsstämma 18/11-1899

 
         
  146 3 Ordförandens, sekreterarens och kassörens erkännande att de av kabinettskammarherren C L Reuterskiöld fått mottaga en gåva till kassan av 6000 kronor, varav 5000 kronor utgörande på kabinettskammarherrens 80-årsdag utlovad grundfond till en sjuk- och begravningskassa och 1000 såsom ränta å dessa 5000 kronor, 16/5-1900.  
         
  146 4 Kassa-journaler 1899-1912, 1925-1929  
         
  146 5 Kassaböcker 1899-1921  
         
  146 6 Matrikel 1899-1933  
         
  146 7 Sjukliggare 1916-1933